Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi polegającej na produkcji materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, służących promocji projektu systemowego pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert

Istotne Warunki Udzielenia Zamowienia

Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia 2015

Formularz oferty

wzor umowy - audycje radiowe

Oświadczenie

WYKONANIE PRZEZ WYDAWCĘ PRASOWEGO USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PRZYGOTOWANIU, SKŁADZIE I PUBLIKACJI CYKLU „MATERIAŁU INFORMACYJNEGO” W JEDNYM PŁATNYM CZASOPIŚMIE OGÓLNOPOLSKIEJ PRASY BRANŻOWEJ, SKIEROWANEJ DO KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ PLACÓWKAMI OCHRONY ZDROWIA

http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=1096

Informacja o wyborze najkorzystniej oferty na realizację usługi polegającej na obsłudze i prowadzeniu w okresie od 09.03.2015 r. do 20.09.2015 r. Serwisu internetowego Projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek  i położnych w ramach studiów pomostowych” działającym pod adresem www.studiapomostowe.mz.gov.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszamy do składania ofert na realizację usługi polegającej na obsłudze i prowadzeniu w okresie od 09.03.2015 r. do 20.09.2015 r. Serwisu internetowego Projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek  i położnych w ramach studiów pomostowych” działającym pod adresem www.studiapomostowe.mz.gov.pl

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

Istotne Warunki Udzielenia Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do SzOPZ (WCAG 2.0)

Załącznik nr 2 do SzOPZ - Opis wymagań WCAG 2.0

Oferta - wzór

Załącznik nr 1 do oferty - Wykaz osób wchodzacych w skład zespołu

Załącznik nr 2 do oferty - Wykaz wykonanych usług

Umowa - wzór

Oświadczenie

 

SPROSTOWANIE

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi polegającej na odbiorze z siedziby zamawiającego, przepakowaniu i dostarczeniu do adresatów tzw. „pakietów startowych”, służących promocji projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz 

Logotyp Unii Europejskiej