Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zdjęcie przedstawiające młotekDepartament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, iż Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zamieścił na swojej stronie internetowej www.zzpprzymz.pl Ogłoszenie o zamówieniu ZZP- 60/12 CZ. 1 - 2 dot. zawarcia umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2012 roku - nabór jesienny. Oferty ramowe można składać do dnia 13 czerwca br., do godz. 9.30.
Powyższe studia realizowane będą w ramach projektu systemowego pn. "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ww. Ogłoszeniem i zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Ogłoszenie o zamówieniu ZZP- 60/12

Zdjęcie przedstawiające młotekDepartament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr MZ-AGZ-270-5618/JP/12 CZĘŚĆ II, którego przedmiotem jest skompletowanie i dostarczy w nakładzie 5.800 egzemplarzy tzw. pakietu startowego, w skład którego wejdzie: torba, kołonotes, długopis oraz list, służące promocji Projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez „NIEPRZEMAKALNI" Waldemar Kierasiński, ul. Brukowa 20, 91-341 Łódź , z ceną 232.232,00 zł.

Pełna treść ogłoszenia o wyniku postępowania Nr MZ-AGZ-270-5618/JP/12
Dokumentacja przetargowa

Zdjęcie przedstawiające młotekDepartament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia informuje, iż poszukuje wykonawcy w ramach zamówienia Nr MZ-AGZ-270-5618/JP/12 CZĘŚĆ II, który wykona, skompletuje i dostarczy w nakładzie 5.800 egzemplarzy tzw. pakiet startowy, w skład którego wejdzie: torba, kołonotes, długopis oraz list, służące promocji Projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowe informacje o zamówieniu:
Zaproszenie do składania ofert 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Aktualne informacje o przebiegu postępowania / wyjaśnienia

Zdjęcie przedstawiające młotekW związku z postępowaniem dotyczącym wybory wykonawcy usługi polegająca na obsłudze i prowadzeniu w okresie od 01.02.2012 r. do 17.12.2012 r. Serwisu internetowego Projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" działającego pod adresem www.studiapomostowe.mz.gov.pl współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informujemy, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Regio Group Sp. z o.o. ul Harcerska 33, 05-870 Błonie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zestawienie ofertZaproszenie do skadania ofert
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Zdjęcie przedstawiające młotekZaproszamy do składania ofert na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest usługa polegająca na obsłudze i prowadzeniu w okresie od 01.02.2012 r. do 17.12.2012 r. Serwisu internetowego Projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" działającego pod adresem www.studiapomostowe.mz.gov.pl współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Zaproszenie do skadania ofert
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Logotyp Unii Europejskiej