Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został wybrany Wykonawca usługi polegającej na wykonaniu 3 tablic z wizualizacją do oznaczania miejsca realizacji projektu oraz wykonaniu 4 bannerów (roll-up) - stojaków informacyjno-promocyjnych służących promocji projektu systemowego pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla 3 nowych uczelni, które w 2012 roku przystąpiły do Projektu:

1. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Chełmie,
2. Studium Generale Sandomiriense Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu,
3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie.

Pełna informacja...
Wybór wykonawcy usługi polegającej na obsłudze i prowadzeniu w okresie od 01.02.2013 r. do 17.12.2013 r. Serwisu internetowego Projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek  i położnych w ramach studiów pomostowych” - OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

Postępowanie zakończone
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zestawienie ofert
Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającej na obsłudze i prowadzeniu w okresie od 01.02.2013 r. do 17.12.2013 r. Serwisu internetowego Projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek  i położnych w ramach studiów pomostowych”

Do zadań Wykonawcy w okresie 01.02.2013r. do 17.12.2013 r. należeć będzie w szczególności:
1) uzupełnianie Serwisu materiałami (teksty, zdjęcia, dokumenty elektroniczne) przekazanymi przez Zamawiającego celem zamieszczenia w Serwisie,
2) przygotowywanie i zamieszczanie w Serwisie tekstów aktualności w oparciu o informacje przekazane przez Zamawiającego,
3) sprawowanie bieżącej kontroli nad poprawnością działania Serwisu w tym administracja i nadzorowanie wpisów zamieszczanych przez użytkowników Serwisu na Forum Serwisu i systemie komentarzy/ Komentarzy Serwisu,
4) przygotowywanie kwartalnych raportów na temat oglądalności serwisu w oparciu o dane gromadzone w systemie Google Analytics,
5) obróbka graficzna zdjęć i innych materiałów graficznych przekazanych przez Zamawiającego celem zamieszczenia w Serwisie,
6) aktualizacja stałych elementów Serwisu,
7) inne działania związane z prowadzeniem i utrzymaniem Serwisu zlecone przez Zamawiającego w wymiarze nie przekraczającym 80 osobogodzin miesięcznie.

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi polegającej na obsłudze i prowadzeniu w...

Zdjęcie przedstawiające młotekInformujemy, iż w ramach postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy usługi polegającej na produkcji materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, służących promocji projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Polskie Radio S.A., Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.


Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi polegającej na produkcji...

Zdjęcie przedstawiające młotekZapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającej na produkcji materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, służących promocji projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych".

Postępowanie zakończone - zobacz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi polegającej na produkcji materiałów...

Zdjęcie przedstawiające młotekInformujemy, że dokonano wyboru ofert wykonawczych dotyczących naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) – dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo i położnictwo.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA dla kierunku kształcenia - pielęgniarstwo
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA dla kierunku kształcenia - położnictwo

Logotyp Unii Europejskiej