Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
 • Kontrast:

  Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zdjęcie przedstawiające młotekDepartament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, iż Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zamieścił na swojej stronie internetowej www.zzpprzymz.pl Ogłoszenie o zamówieniu ZZP- 47/13 CZ. 1 - 2 dot. zawarcia umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2013 roku - nabór jesienny.

Oferty ramowe można składać do dnia 16 maja 2013 r., do godz. 9.30.

Powyższe studia realizowane będą w ramach projektu systemowego pn. "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze szczegółową dokumentacją przetargową dostępną na stronie internetowej Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=696

motekZapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na produkcji materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, służących promocji projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Oferty należy składać do dnia 6 maja 2013 r., do godziny 12.00. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa (decyduje data wpływu).
Zamawiający (minister ds. zdrowia/Departament Pielęgniarek i Położnych) nie ponosi odpowiedzialności za oferty przesłane drogą elektroniczną lub dostarczone drogą pocztową na inny niż wskazany powyżej adres.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi dokumentami związanymi z postępowaniem.

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 3. Oświadczenie do oferty
 4. Wzór umowy

Zdjęcie przedstawiające młotekZapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu spotu reklamowego (reklamy radiowej) i zakupie czasu antenowego w celu emisji tego spotu reklamowego w ogólnopolskiej rozgłośni radiowej, służącego promocji Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Realizacja przedmiotowego zamówienia nastąpi zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, Media Planem oraz na warunkach określonych we wzorze umowy, załączonych do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać do dnia 2 maja 2013 r., do godziny 15.00.
drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa (decyduje data wpływu).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi dokumentami związanymi z postępowaniem.

 1.  Zaproszenie do składania ofert
 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 3. Media Plan
 4. Wzór tabeli do oferty
 5. Oświadczenie do oferty
 6. Wzór umowy

Zdjęcie przedstawiające młotekZapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu spotu reklamowego (reklamy radiowej) i zakupie czasu antenowego w celu emisji tego spotu reklamowego w ogólnopolskiej rozgłośni radiowej, służącego promocji Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Realizacja przedmiotowego zamówienia nastąpi zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, Media Planem oraz na warunkach określonych we wzorze umowy, załączonych do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać do dnia 2 maja 2013 r., do godziny 15.00.
drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa (decyduje data wpływu).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi dokumentami związanymi z postępowaniem.

 1.  Zaproszenie do składania ofert
 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 3. Media Plan
 4. Wzór tabeli do oferty
 5. Oświadczenie do oferty
 6. Wzór umowy
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji informacyjno-szkoleniowej w ramach projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa pięciu dwudniowych konferencji szkoleniowych – przetarg nieograniczony.

Logotyp Unii Europejskiej