Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zdjęcie przedstawiające młotekDepartament Pielęgniarek i Położnych informuje, iż postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest przygotowanie, skład i publikacja „Materiału informacyjnego” oraz zaprojektowanie, wydrukowanie i insert ulotki w płatnych czasopismach ogólnopolskiej prasy branżowej, skierowanej do kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia i skierowanej do pielęgniarek i położnych zostało rozstrzygnięte.


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wyników postępowania:
  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Nr ZZP-63/13
Zdjęcie przedstawiające młotekDepartement Pielęgniarek i Położnych informuje, iż postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na produkcji materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, służących promocji projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostało zakończone. 

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami związanymi z rozstrzygnięciem postępowania
  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
  zestawienie ofert 
Zdjęcie przedstawiające młotekDepartement Pielęgniarek i Położnych informuje, iż postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na organizacji i obsłudze dwudniowej konferencji informacyjno-szkoleniowej w ramach Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostało rozstrzygnięte.


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wyników postępowania:
  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Nr MZ-AGZ-270-9422/JP/13
Zdjęcie przedstawiające młotekDepartement Pielęgniarek i Położnych informuje, iż postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu spotu reklamowego (reklamy radiowej) i zakupie czasu antenowego w celu emisji tego spotu reklamowego w ogólnopolskiej rozgłośni radiowej, służącego promocji Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostało rozstrzygnięte.


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wyników postępowania:
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zestawienie ofert
Zdjęcie przedstawiające młotekDepartament Pielęgniarek i Położnych zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest przygotowanie, skład i publikacja „Materiału informacyjnego” oraz zaprojektowanie, wydrukowanie i insert ulotki w płatnych czasopismach ogólnopolskiej prasy branżowej, skierowanej do kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia i skierowanej do pielęgniarek i położnych.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE!
zobacz wyniki postępowania


Oferty ramowe można składać do dnia 14.05.2013 godzina 10:30. Uwaga termin składania ofert uległ zmianie! Szczegóły

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze szczegółową dokumentacją przetargową dostępną na stronie internetowej Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=699

Uwaga w trakcie postępowania wystąpiła konieczność zmiany SIWZ. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami dostępnymi na stronach Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Logotyp Unii Europejskiej