Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

OGŁOSZENIE o przetargu numer ZZP-151/14 z dnia 15-07-2014, którego przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE PRZEZ BROKERA MEDIOWEGO USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA SKŁADZIE I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA, ZWANEGO DALEJ „MATERIAŁEM INFORMACYJNYM” W DWÓCH PŁATNYCH OGÓLNOPOLSKICH DZIENNIKACH O ZASIĘGU KRAJOWYM Z WYŁĄCZENIEM TABLOIDÓW I W JEDNYM PŁATNYM MIESIĘCZNIKU OGÓLNOPOLSKIEJ PRASY BRANŻOWEJ, SKIEROWANEJ DO KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ PLACÓWKAMI OCHRONY ZDROWIA

Więcej informacji na http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=968

OGLOSZENIE o wynikach zakończonego postępowania przetargu numer ZZP-139 z dnia 26-06-2014r., którego przedmiotem zamówienia było: WYKONANIE PRZEZ BROKERA MEDIOWEGO USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA SKŁADZIE I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA, ZWANEGO DALEJ „MATERIAŁEM INFORMACYJNYM” W DWÓCH PŁATNYCH OGÓLNOPOLSKICH DZIENNIKACH O ZASIĘGU KRAJOWYM Z WYŁĄCZENIEM TABLOIDÓW I W JEDNYM PŁATNYM MIESIĘCZNIKU OGÓLNOPOLSKIEJ PRASY BRANŻOWEJ, SKIEROWANEJ DO KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ PLACÓWKAMI OCHRONY ZDROWIA.

Przetarg zakończony

Link do zakończonego postępowania

Informujemy, iż w ramach postępowania znak sprawy: ZZP-125/14 wybrano oferty ramowe uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych, studiów pomostowych, które rozpoczną się jesienią 2014 roku. Pełna treść ogłoszenia oraz wykaz złożonych/wybranych ofert w ramach postępowania,

http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=941&pg=ogl_o_wyniku_post

dot. wykonania przez brokera mediowego usługi polegającej na przygotowaniu, składzie oraz publikacji materiału informacyjno-promocyjnego, zwanego dalej „Materiałem Informacyjnym”, opracowanego przez Zamawiającego, służącego promocji projektu systemowego pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, zwanym dalej „Projektem”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 

http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=957

Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-125/14 z dnia 21-05-2014 -

ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ W SPRAWIE WYBORU UCZELNI UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH STUDIÓW POMOSTOWYCH, KTÓRE ROZPOCZNĄ SIĘ W 2014 ROKU - NABÓR JESIENNY - CYKL DWUSEMESTRALNY

www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=941

Ogłoszenie - pobierz [pdf]

Logotyp Unii Europejskiej