Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na odbiorze z siedziby Zamawiającego, przepakowaniu i dostarczeniu do adresatów tzw. „pakietów startowych”, służących promocji projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Wzór umowy

Istotne Warunki Udzielenia Zamówienia

Oświadczenie

SZoPZ

Załącznik do SZoPZ

Ostateczna lista adresatów - pismo

Ostateczna lista adresatów pakietów startowych

 

 

Przedmiot zamówienia: WYKONANIE PRZEZ BROKERA MEDIOWEGO LUB INNY PODMIOT MEDIOWY USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PRZYGOTOWANIU KREACJI SPOTU, PRODUKCJI I EMISJI SPOTU W TELEWIZJI ORAZ PRZYGOTOWANIU, PRODUKCJI I EMISJI AUDYCJI TELEWIZYJNEJ PROMUJĄCYCH PROJEKT: „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RAMACH STUDIÓW POMOSTOWYCH”, WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=1042

WYBÓR UCZELNI UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH STUDIÓW POMOSTOWYCH, KTÓRE ROZPOCZNĄ SIĘ W 2014 ROKU - NABÓR JESIENNY - CYKL DWUSEMESTRALNY - WYBÓR OFERT WYKONAWCZYCH.

http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=941&pg=ogl_o_wyniku_post

Pielęgniarstwo

Położnictwo

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na produkcji materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, służących promocji projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie do składania ofert

SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Wzór umowy

Oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania - przetarg numer ZZP-151/14 z dnia 15-07-2014 na WYKONANIE PRZEZ BROKERA MEDIOWEGO USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA SKŁADZIE I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA, ZWANEGO DALEJ „MATERIAŁEM INFORMACYJNYM” W DWÓCH PŁATNYCH OGÓLNOPOLSKICH DZIENNIKACH O ZASIĘGU KRAJOWYM Z WYŁĄCZENIEM TABLOIDÓW I W JEDNYM PŁATNYM MIESIĘCZNIKU OGÓLNOPOLSKIEJ PRASY BRANŻOWEJ, SKIEROWANEJ DO KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ PLACÓWKAMI OCHRONY ZDROWIA http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=968&pg=ogl_o_wyniku_post

Logotyp Unii Europejskiej