Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
 • Kontrast:

  Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

W dniach 16-17 czerwca br. w Hotelu JM w Warszawie odbyła się 11 konferencja informacyjno-szkoleniowa zorganizowana przez Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia w ramach realizacji Projektu Systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konferencja skierowana była do 64 uczelni realizujących studia pomostowe w ramach ww. Projektu, uczestniczyło w niej 130 osób.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetów Medycznych oraz publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

W konferencji udział wzięli m. in.:

 • Pani prof. dr hab. Irena Wrońska - Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Przewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych,
 • Pani dr Grażyna Rogala-Pawelczyk – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
 • Pani Lucyna Dargiewicz – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
 • Pani dr Grażyna Wójcik – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,
 • Pan prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski - Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Pani dr Mariola Głowacka, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Sekretarz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych,

W ramach spotkania zaprezentowano następujące zagadnienia:

 • Podsumowanie dotychczasowej realizacji Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”- Beata Cholewka, Kierownik Projektu, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,
 • Pielęgniarka i położna – medyczne zawody przyszłości – Prof. zw. dr hab. n.med. Irena Wrońska – Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Przewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych,
 • Opieka długoterminowa i opieka nad osobami starszymi w perspektywie finansowej Funduszy Strukturalnych na lata 2014-2020 - założenia – Dorota Socha, Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia,
 • Monitorowanie jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo – dr n. med. Mariola Głowacka, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Sekretarz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych,
 • Kształcenie "pomostowe" pielęgniarek w Rumunii - doświadczenia własne - dr hab. Danuta Zarzycka, p.o. Kierownika Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Organizator spotkania, Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych serdecznie dziękuje wszystkim prelegentom i uczestnikom spotkania.

Logo studiów pomostowychW dniach 10 - 11 czerwca br. w Hotelu Mercure Warszawa Centrum odbyła się 10 konferencja informacyjno-szkoleniowa zorganizowana przez Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia w ramach realizacji Projektu Systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Konferencja skierowana była do 71 uczelni realizujących studia pomostowe w ramach ww. Projektu.

Czytaj więcej: Konferencja informacyjno-szkoleniowa 10-11 VI - podsumowanie

9 konferencja informacyjno-szkoleniowa w WarszawieW dniach 14-15 maja br. w Hotelu Holiday Inn odbyła się 9 konferencja informacyjno-szkoleniowa zorganizowana przez Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia w ramach realizacji Projektu Systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konferencja skierowana była do 68 uczelni realizujących studia pomostowe w ramach ww. Projektu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetów Medycznych oraz publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

Czytaj więcej: Podsumowanie 9 konferencji informacyjno-szkoleniowej Warszawa 14-15 maja 2012 r.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe zorganizowane przez Departament Pielęgniarek i PołożnychW dniu 12 grudnia 2011r. w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Długiej 38/40, odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe zorganizowane przez Departament Pielęgniarek i Położnych w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spotkanie skierowane było do 6 nowych uczelni przystępujących do realizacji studiów pomostowych w ramach ww. projektu.

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjno-szkoleniowe zorganizowane przez Departament Pielęgniarek i Położnych w...

Szkolenie w zakresie MarketinguW dniach 2-3 czerwca 2011 r. 5 osób z Wydziału Wdrażania Projektu Systemowego uczestniczyło w szkoleniu z zakresu „Marketingu i public relations w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”, które odbyło się w podwarszawskiej Zielonce.

Czytaj więcej: Konferencja informacyjno-szkoleniowa z zakresu marketingu i public relations

Logotyp Unii Europejskiej