Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Witamy!

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogłoszeniu

http://www.bip.mz.gov.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenie-o-zamowieniu-nr-nr-mz-agz-270-jp16

Logotyp Unii Europejskiej