Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Fotoalbum, plakaty, raport

Część III

na zaprojektowanie, skład, łamanie, wydrukowanie i dystrybucja raportu informacyjnego podsumowującego realizację projektu systemowego pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego – 20 000 szt., zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

http://www.bip.mz.gov.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenie-o-zamowieniu-nr-agz.270.29.2015jp

Logotyp Unii Europejskiej