Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi polegającej na produkcji materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, służących promocji projektu systemowego pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert

Istotne Warunki Udzielenia Zamowienia

Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia 2015

Formularz oferty

wzor umowy - audycje radiowe

Oświadczenie

Logotyp Unii Europejskiej