Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

WYKONANIE PRZEZ WYDAWCĘ PRASOWEGO USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PRZYGOTOWANIU, SKŁADZIE I PUBLIKACJI CYKLU „MATERIAŁU INFORMACYJNEGO” W JEDNYM PŁATNYM CZASOPIŚMIE OGÓLNOPOLSKIEJ PRASY BRANŻOWEJ, SKIEROWANEJ DO KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ PLACÓWKAMI OCHRONY ZDROWIA

http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=1096

Logotyp Unii Europejskiej