Informacja o wyborze najkorzystniej oferty na realizację usługi polegającej na obsłudze i prowadzeniu w okresie od 09.03.2015 r. do 20.09.2015 r. Serwisu internetowego Projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek  i położnych w ramach studiów pomostowych” działającym pod adresem www.studiapomostowe.mz.gov.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty