Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Informacja o wyborze najkorzystniej oferty na realizację usługi polegającej na obsłudze i prowadzeniu w okresie od 09.03.2015 r. do 20.09.2015 r. Serwisu internetowego Projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek  i położnych w ramach studiów pomostowych” działającym pod adresem www.studiapomostowe.mz.gov.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Logotyp Unii Europejskiej