Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zaproszamy do składania ofert na realizację usługi polegającej na obsłudze i prowadzeniu w okresie od 09.03.2015 r. do 20.09.2015 r. Serwisu internetowego Projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek  i położnych w ramach studiów pomostowych” działającym pod adresem www.studiapomostowe.mz.gov.pl

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

Istotne Warunki Udzielenia Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do SzOPZ (WCAG 2.0)

Załącznik nr 2 do SzOPZ - Opis wymagań WCAG 2.0

Oferta - wzór

Załącznik nr 1 do oferty - Wykaz osób wchodzacych w skład zespołu

Załącznik nr 2 do oferty - Wykaz wykonanych usług

Umowa - wzór

Oświadczenie

 

SPROSTOWANIE

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Logotyp Unii Europejskiej