Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na odbiorze z siedziby Zamawiającego, przepakowaniu i dostarczeniu do adresatów tzw. „pakietów startowych”, służących promocji projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Wzór umowy

Istotne Warunki Udzielenia Zamówienia

Oświadczenie

SZoPZ

Załącznik do SZoPZ

Ostateczna lista adresatów - pismo

Ostateczna lista adresatów pakietów startowych

 

 

Logotyp Unii Europejskiej