Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

WYBÓR UCZELNI UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH STUDIÓW POMOSTOWYCH, KTÓRE ROZPOCZNĄ SIĘ W 2014 ROKU - NABÓR JESIENNY - CYKL DWUSEMESTRALNY - WYBÓR OFERT WYKONAWCZYCH.

http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=941&pg=ogl_o_wyniku_post

Informacja o wyborze oferty

Logotyp Unii Europejskiej