Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Przedmiot zamówienia: WYKONANIE PRZEZ BROKERA MEDIOWEGO LUB INNY PODMIOT MEDIOWY USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PRZYGOTOWANIU KREACJI SPOTU, PRODUKCJI I EMISJI SPOTU W TELEWIZJI ORAZ PRZYGOTOWANIU, PRODUKCJI I EMISJI AUDYCJI TELEWIZYJNEJ PROMUJĄCYCH PROJEKT: „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RAMACH STUDIÓW POMOSTOWYCH”, WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=1042

Logotyp Unii Europejskiej