Ogłoszenie o wyniku postępowania - przetarg numer ZZP-151/14 z dnia 15-07-2014 na WYKONANIE PRZEZ BROKERA MEDIOWEGO USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA SKŁADZIE I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA, ZWANEGO DALEJ „MATERIAŁEM INFORMACYJNYM” W DWÓCH PŁATNYCH OGÓLNOPOLSKICH DZIENNIKACH O ZASIĘGU KRAJOWYM Z WYŁĄCZENIEM TABLOIDÓW I W JEDNYM PŁATNYM MIESIĘCZNIKU OGÓLNOPOLSKIEJ PRASY BRANŻOWEJ, SKIEROWANEJ DO KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ PLACÓWKAMI OCHRONY ZDROWIA http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=968&pg=ogl_o_wyniku_post