OGŁOSZENIE o przetargu numer ZZP-151/14 z dnia 15-07-2014, którego przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE PRZEZ BROKERA MEDIOWEGO USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA SKŁADZIE I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA, ZWANEGO DALEJ „MATERIAŁEM INFORMACYJNYM” W DWÓCH PŁATNYCH OGÓLNOPOLSKICH DZIENNIKACH O ZASIĘGU KRAJOWYM Z WYŁĄCZENIEM TABLOIDÓW I W JEDNYM PŁATNYM MIESIĘCZNIKU OGÓLNOPOLSKIEJ PRASY BRANŻOWEJ, SKIEROWANEJ DO KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ PLACÓWKAMI OCHRONY ZDROWIA

Więcej informacji na http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=968