Informujemy, iż w ramach postępowania znak sprawy: ZZP-125/14 wybrano oferty ramowe uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych, studiów pomostowych, które rozpoczną się jesienią 2014 roku. Pełna treść ogłoszenia oraz wykaz złożonych/wybranych ofert w ramach postępowania,

http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=941&pg=ogl_o_wyniku_post