Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Informujemy, iż w ramach postępowania znak sprawy: ZZP-125/14 wybrano oferty ramowe uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych, studiów pomostowych, które rozpoczną się jesienią 2014 roku. Pełna treść ogłoszenia oraz wykaz złożonych/wybranych ofert w ramach postępowania,

http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=941&pg=ogl_o_wyniku_post

Logotyp Unii Europejskiej