Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

dot. wykonania przez brokera mediowego usługi polegającej na przygotowaniu, składzie oraz publikacji materiału informacyjno-promocyjnego, zwanego dalej „Materiałem Informacyjnym”, opracowanego przez Zamawiającego, służącego promocji projektu systemowego pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, zwanym dalej „Projektem”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 

http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=957

Logotyp Unii Europejskiej