Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-125/14 z dnia 21-05-2014 -

ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ W SPRAWIE WYBORU UCZELNI UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH STUDIÓW POMOSTOWYCH, KTÓRE ROZPOCZNĄ SIĘ W 2014 ROKU - NABÓR JESIENNY - CYKL DWUSEMESTRALNY

www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=941

Ogłoszenie - pobierz [pdf]

Logotyp Unii Europejskiej