Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zdjęcie przedstawiające młotekZaproszamy do składania ofert na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest usługa polegająca na obsłudze i prowadzeniu w okresie od 01.02.2012 r. do 17.12.2012 r. Serwisu internetowego Projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" działającego pod adresem www.studiapomostowe.mz.gov.pl współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Zaproszenie do skadania ofert
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Logotyp Unii Europejskiej