Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zdjęcie przedstawiające młotekW związku z postępowaniem dotyczącym wybory wykonawcy usługi polegająca na obsłudze i prowadzeniu w okresie od 01.02.2012 r. do 17.12.2012 r. Serwisu internetowego Projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" działającego pod adresem www.studiapomostowe.mz.gov.pl współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informujemy, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Regio Group Sp. z o.o. ul Harcerska 33, 05-870 Błonie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zestawienie ofertZaproszenie do skadania ofert
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Logotyp Unii Europejskiej