Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zdjęcie przedstawiające młotekDepartament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia informuje, iż poszukuje wykonawcy w ramach zamówienia Nr MZ-AGZ-270-5618/JP/12 CZĘŚĆ II, który wykona, skompletuje i dostarczy w nakładzie 5.800 egzemplarzy tzw. pakiet startowy, w skład którego wejdzie: torba, kołonotes, długopis oraz list, służące promocji Projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowe informacje o zamówieniu:
Zaproszenie do składania ofert 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Aktualne informacje o przebiegu postępowania / wyjaśnienia

Logotyp Unii Europejskiej