Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zdjęcie przedstawiające młotekDepartament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr MZ-AGZ-270-5618/JP/12 CZĘŚĆ II, którego przedmiotem jest skompletowanie i dostarczy w nakładzie 5.800 egzemplarzy tzw. pakietu startowego, w skład którego wejdzie: torba, kołonotes, długopis oraz list, służące promocji Projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez „NIEPRZEMAKALNI" Waldemar Kierasiński, ul. Brukowa 20, 91-341 Łódź , z ceną 232.232,00 zł.

Pełna treść ogłoszenia o wyniku postępowania Nr MZ-AGZ-270-5618/JP/12
Dokumentacja przetargowa

Logotyp Unii Europejskiej