Zdjęcie przedstawiające młotekDepartament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, iż Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zamieścił na swojej stronie internetowej www.zzpprzymz.pl Ogłoszenie o zamówieniu ZZP- 60/12 CZ. 1 - 2 dot. zawarcia umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2012 roku - nabór jesienny. Oferty ramowe można składać do dnia 13 czerwca br., do godz. 9.30.
Powyższe studia realizowane będą w ramach projektu systemowego pn. "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ww. Ogłoszeniem i zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Ogłoszenie o zamówieniu ZZP- 60/12