Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zdjęcie przedstawiające młotekZapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu, składzie i publikacji materiału informacyjnego w płatnej ogólnopolskiej prasie branżowej. Szczegółowe informacje o zamówieniu dostępne są na stronie internetowej Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Wyniki postępowania

Logotyp Unii Europejskiej