Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zdjęcie przedstawiające młotekInformujemy, że dokonano wyboru ofert wykonawczych dotyczących naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) – dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo i położnictwo.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA dla kierunku kształcenia - pielęgniarstwo
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA dla kierunku kształcenia - położnictwo

Logotyp Unii Europejskiej