Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
 • Kontrast:

  Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zdjęcie przedstawiające młotekZapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającej na produkcji materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, służących promocji projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych".

Postępowanie zakończone - zobacz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty


Do głównych zadań i obowiązków Wykonawcy w ramach usługi należeć będzie w szczególności:

  1. Przygotowanie odpowiedniego scenariusza poszczególnych audycji, spójnego z zakresem Projektu na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego wytycznych, materiałów merytorycznych o Projekcie.
  2. Poprzedzenie i zakończenie każdej audycji informacją, w następującym brzmieniu: „Audycja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".
  3. Co najmniej dwukrotna zapowiedź każdej audycji w czasie autopromocyjnym w dniu emisji audycji radiowej (tzw. zapowiedź programowa).
  4. Wyemitowanie 3 audycji radiowych, promujących Projekt w terminie nie później niż do dnia 14 grudnia 2012 r.
  5. Przekazanie Zamawiającemu w terminie do dnia 17 grudnia 2012 r. raportu podsumowującego zawierającego pisemną informacje o datach i czasie emisji audycji radiowych wraz z zapowiedziami programowymi.
  6. Przekazanie Zamawiającemu w terminie do dnia 17 grudnia 2012 r. płyty CD, zawierającej nagrane audycje oraz zapowiedzi programowe.
  7. Przekazanie Zamawiającemu całości praw autorskich do nagrań i wypowiedzi zarejestrowanych (utrwalonych), w związku z przygotowaniem audycji, które będą wykorzystane przez Zamawiającego w ramach innych działań informacyjno-promocyjnych na polach eksploatacji wymienionych w umowie.
  8. Złożenie faktury VAT za realizację przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż do dnia 18 grudnia 2012 r.


Oferty można składać do dnia 19 października 2012 r., do godziny 15.00 drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na adres Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa (decyduje data wpływu).

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty przesłane drogą elektroniczną na inny niż podany adres lub dostarczone drogą pocztową na inny niż wskazany powyżej adres.

Zaproszenie do składania ofert
Sprostowanie ogłoszenia
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ)
Wzór oświadczenia wymaganego przy składaniu ofert
Wzór umowy

Logotyp Unii Europejskiej