Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został wybrany Wykonawca usługi polegającej na wykonaniu 3 tablic z wizualizacją do oznaczania miejsca realizacji projektu oraz wykonaniu 4 bannerów (roll-up) - stojaków informacyjno-promocyjnych służących promocji projektu systemowego pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla 3 nowych uczelni, które w 2012 roku przystąpiły do Projektu:

1. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Chełmie,
2. Studium Generale Sandomiriense Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu,
3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie.

Pełna informacja...