CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji informacyjno-szkoleniowej w ramach projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa pięciu dwudniowych konferencji szkoleniowych – przetarg nieograniczony.