Zdjęcie przedstawiające młotekDepartament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, iż Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zamieścił na swojej stronie internetowej www.zzpprzymz.pl Ogłoszenie o zamówieniu ZZP- 47/13 CZ. 1 - 2 dot. zawarcia umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2013 roku - nabór jesienny.

Oferty ramowe można składać do dnia 16 maja 2013 r., do godz. 9.30.

Powyższe studia realizowane będą w ramach projektu systemowego pn. "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze szczegółową dokumentacją przetargową dostępną na stronie internetowej Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=696