Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Spotkanie Marka Habera, Podsekretarza Stanu z Konsultantami Krajowymi i Konsultantami Wojewódzkimi w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa oraz z przedstawicielami samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych

 

 

MINISTERSTWO ZDROWIA
DEPARTAMENT
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Warszawa, 25 listopada 2010 r.

 

W dniu 24 listopada 2010 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się spotkanie DPiP z Konsultantami Krajowymi i Konsultantami Wojewódzkimi w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa oraz z przedstawicielami samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych z udziałem Marka Habera, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Pan Minister przybliżył zebranym stan prac nad ustawami: o zawodach pielęgniarki i położnej i samorządzie pielęgniarek i położnych.

Spotkaniu przewodniczyła Jolanta Skolimowska, Zastępca Dyrektora DPiP, która wystąpiła z referatem omawiającym system kształcenia oraz przygotowanie do zawodów pielęgniarki/położnej w świetle zaleceń Ministerstwa Zdrowia wynikających z oceny NIK.

W spotkaniu udział wzięli m.in.:

» Dagmara Korbasińska, Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia,
» Elżbieta Buczkowska, Prezes NRPiP,
» Elżbieta Garwacka-Czachor, Wiceprezes NRPiP,
» Iwona Borchulska, Wiceprzewodnicząca ZK OZZPiP,
» Longina Kaczmarska, Wiceprzewodnicząca ZK OZZPiP,
» porucznik Barbara Sońta, Naczelna Pielęgniarka Wojska Polskiego.

 

 

(-) Beata Cholewka
Dyrektor
Departamentu Pielęgniarek i Położnych

Logotyp Unii Europejskiej