Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zdjęcie przedstawiające młotekDepartament Pielęgniarek i Położnych zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest przygotowanie, skład i publikacja „Materiału informacyjnego” oraz zaprojektowanie, wydrukowanie i insert ulotki w płatnych czasopismach ogólnopolskiej prasy branżowej, skierowanej do kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia i skierowanej do pielęgniarek i położnych.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE!
zobacz wyniki postępowania


Oferty ramowe można składać do dnia 14.05.2013 godzina 10:30. Uwaga termin składania ofert uległ zmianie! Szczegóły

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze szczegółową dokumentacją przetargową dostępną na stronie internetowej Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=699

Uwaga w trakcie postępowania wystąpiła konieczność zmiany SIWZ. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami dostępnymi na stronach Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Logotyp Unii Europejskiej