Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zdjęcie przedstawiające młotekDepartement Pielęgniarek i Położnych informuje, iż postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na organizacji i obsłudze dwudniowej konferencji informacyjno-szkoleniowej w ramach Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostało rozstrzygnięte.


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wyników postępowania:
  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Nr MZ-AGZ-270-9422/JP/13

Logotyp Unii Europejskiej