Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zdjęcie przedstawiające młotekDepartement Pielęgniarek i Położnych informuje, iż postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na produkcji materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, służących promocji projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostało zakończone. 

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami związanymi z rozstrzygnięciem postępowania
  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
  zestawienie ofert 

Logotyp Unii Europejskiej