Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zdjęcie przedstawiające młotekDepartament Pielęgniarek i Położnych informuje, iż postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest przygotowanie, skład i publikacja „Materiału informacyjnego” oraz zaprojektowanie, wydrukowanie i insert ulotki w płatnych czasopismach ogólnopolskiej prasy branżowej, skierowanej do kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia i skierowanej do pielęgniarek i położnych zostało rozstrzygnięte.


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wyników postępowania:
  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Nr ZZP-63/13

Logotyp Unii Europejskiej