Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zdjęcie przedstawiające młotekDepartament Pielęgniarek i Położnych informuje, iż postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie, skompletowanie w nakładzie 7 200 egzemplarzy, tzw. pakietu startowego, w skład którego wchodzi: torba, kołonotes, długopis oraz dokument w formie listu i dostarczenie pakietów do 69 miejsc na terenie całej Polski, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostało rozstrzygnięte.


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wyników postępowania
  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Nr MZ-AGZ-270-9998/JP/13

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania.


Logotyp Unii Europejskiej