Zdjęcie przedstawiające młotekDepartament Pielęgniarek i Położnych zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie oraz dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych służących promocji Projektu systemowego pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanych dalej „Materiałem Informacyjnym” w następującym zakresie:
  • zaprojektowania, wykonania, przygotowania do druku, druku kalendarzy na 2014 rok,
  • zaprojektowania, składu, łamania, przygotowania do druku, druku broszur informacyjnych,
  • wydrukowania plakatów,
  • powielenie pisma według wzoru wskazanego przez Zamawiającego,
  • dostawy powyższych Materiałów Informacyjnych  na adresy i w ilościach wskazanych przez Zamawiającego.
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Zobacz informacje o wynikach postępowaniaTermin otwarcia ofert: 18.10.2013r., do godz.12.00
w pok. Nr 139, ul. Miodowa 15 w Warszawie

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania.