Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
 • Kontrast:

  Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zdjęcie przedstawiające młotekDepartament Pielęgniarek i Położnych zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie oraz dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych służących promocji Projektu systemowego pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanych dalej „Materiałem Informacyjnym” w następującym zakresie:
 • zaprojektowania, wykonania, przygotowania do druku, druku kalendarzy na 2014 rok,
 • zaprojektowania, składu, łamania, przygotowania do druku, druku broszur informacyjnych,
 • wydrukowania plakatów,
 • powielenie pisma według wzoru wskazanego przez Zamawiającego,
 • dostawy powyższych Materiałów Informacyjnych  na adresy i w ilościach wskazanych przez Zamawiającego.
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Zobacz informacje o wynikach postępowaniaTermin otwarcia ofert: 18.10.2013r., do godz.12.00
w pok. Nr 139, ul. Miodowa 15 w Warszawie

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania.


Logotyp Unii Europejskiej