Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zdjęcie przedstawiające młotekDepartament Pielęgniarek i Położnych informuje, iż w dniu 29.10.2013 rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dotyczące wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie oraz dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych służących promocji Projektu systemowego pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanych dalej „Materiałem Informacyjnym”.  Za najkorzystniejszą – w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy została uznana oferta Nr 5, złożona przez Studio Fotografii i Reklamy b-ART Piotr Orłowski, ul. Ogrodowa 17, 42-110 Popów, z ceną 128 516,18 zł.
Zobacz pełną treść ogłoszenia o wynikach postępowania

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania.


Logotyp Unii Europejskiej