Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zdjęcie przedstawiające młotekDepartament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, iż Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zamieścił na swojej stronie internetowej www.zzpprzymz.pl Ogłoszenie o zamówieniu ZZP-07/14 dot. zawarcia umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2014 roku - nabór wiosenny.

Oferty ramowe można składać do dnia 20 grudnia 2014 r., do godz. 9.00.

Jest to ostatnie postępowanie przetargowe na realizację studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu systemowego pn. "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze szczegółową dokumentacją przetargową dostępną na stronie internetowej Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=849

Logotyp Unii Europejskiej