Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Którego przedmiotem zamówienia było WYKONANIE PRZEZ BROKERA MEDIOWEGO LUB INNY PODMIOT MEDIOWY USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA EMISJI SPOTU W TELEWIZJI ORAZ PRZYGOTOWANIU, PRODUKCJI I EMISJI AUDYCJI TELEWIZYJNEJ PROMUJĄCYCH PROJEKT „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RAMACH STUDIÓW POMOSTOWYCH” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNANO OFERTĘ FIRMY: FIVE MEDIA SP. Z O. O. UL. PL. JOACHIMA LELEWELA 8 01-624 WARSZAWA

http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=1177

Przedmiot zamówienia: WYKONANIE PRZEZ BROKERA MEDIOWEGO LUB INNY PODMIOT MEDIOWY USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA EMISJI SPOTU W TELEWIZJI ORAZ PRZYGOTOWANIU, PRODUKCJI I EMISJI AUDYCJI TELEWIZYJNEJ PROMUJĄCYCH PROJEKT „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RAMACH STUDIÓW POMOSTOWYCH” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=1175

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi

- Fotoalbum, plakaty, raport Część III - na zaprojektowanie, skład, łamanie, wydrukowanie i dystrybucja raportu informacyjnego podsumowującego realizację projektu systemowego pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego – 20 000 szt..

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Link dot. całego zamówienia

http://www.bip.mz.gov.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenie-o-zamowieniu-nr-agz.270.29.2015jp

Witamy!

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogłoszeniu

http://www.bip.mz.gov.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenie-o-zamowieniu-nr-nr-mz-agz-270-jp16

Fotoalbum, plakaty, raport

Część III

na zaprojektowanie, skład, łamanie, wydrukowanie i dystrybucja raportu informacyjnego podsumowującego realizację projektu systemowego pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego – 20 000 szt., zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

http://www.bip.mz.gov.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenie-o-zamowieniu-nr-agz.270.29.2015jp

Logotyp Unii Europejskiej