Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Uzupełnienie do ogłoszenia o wyborze ofert wykonawczych - dot. naboru wiosennego ( rozpoczęcie studiów wiosną 2012r. ) – dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo.

Pełna treść

W związku z realizacją Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Pielęgniarek i Położnych przypomina o obowiązku przesyłania do Departamentu kopii protokołu odbioru pakietu startowego przez uczestników Projektu z każdego naboru.

Protokół powinien zawierać przynajmniej:
- tytuł Projektu,
- nazwę uczelni (pieczątka),
- kierunek: pielęgniarstwo/położnictwo,
- nabór,
- ścieżka,
- imienny wykaz uczestników Projektu wraz z datą i podpisem potwierdzającym odbiór pakietu startowego.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4 lutego 2009r., każdy protokół powinien zawierać logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logotyp Unii Europejskiej wraz z odniesieniem słownym oraz informację, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wytyczne zamieszczone są na stronie www.studiapomostowe.mz.gov.pl w Zakładce UCZELNIE – Dokumenty programowe.

Jednocześnie przypominamy, że użycie logotypów w wersji kolorowej obliguje do powielania każdego wydruku w wersji kolorowej, w związku z powyższym proponujemy stosowanie wersji czarno-białej ww. logotypów.

Proszę o przesyłanie protokołów na dres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Pielęgniarek i Położnych
Ul. Długo 38/40
00-238 Warszawa

W razie pytań proszę o kontakt:

Krystyna Kret
tel: 22 53 00 245
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." mce_' + path + '\'' + prefix + ':' + addy14541 + '\'>'+addy_text14541+'<\/a>'; //-->

Aleksandra Sejda
tel: 22 53 00 315
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." mce_' + path + '\'' + prefix + ':' + addy30264 + '\'>'+addy_text30264+'<\/a>'; //-->

Wydział Wdrażania Projektu Systemowego
Departament Pielęgniarek i Położnych
Ministerstwo Zdrowia
Departament Pielęgniarek i Położnych przypomina, o konieczności wypełniania ankiet przez osoby kończące obecnie studia pomostowe realizowane w ramach Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osoby kończące studia są zobowiązane wypełniać ankiety służące do oceny realizacji projektu w formie elektronicznej. Studenci muszą wypełnić ankietę w terminie do 2 tygodni od daty zakończenia kształcenia.
W związku z licznymi zapytaniami skierowanymi przez uczelnie, dotyczącymi Certyfikatu ukończenia studiów pomostowych, o którym mowa w § 4 ust. 12  umowy na dofinansowanie studiów pomostowych realizowanych w ramach Projektu pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z EFS w ramach PO KL,  Departament Pielęgniarek i Położnych, po uzgodnieniach z Departamentem Funduszy Europejskich uprzejmie wyjaśnia:

Certyfikat ukończenia studiów pomostowych powinien zawierać , co najmniej następujące elementy:

1) informację tekstową 
Pan/Pani............. ukończył/ła studia pomostowe w ramach Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych

UWAGA: Wzór czcionki, wielkość liter, rozłożenie tekstu, wyboldowanie itp. pozostają w Państwa gestii.

2) obowiązujące logotypy PO KL i UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego i  logotyp uczelni
Zgonie z  dokumentem Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 (podpunkt 8.2.1 Zasady ogólne systemu identyfikacji wizualnej) – logotyp uczelni powinien znaleźć się w ciągu znaków tj. pomiędzy logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a logotypem Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto budowa i pozycjonowanie ww. logotypów powinno być zgodne z punktem 2 Księgi Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności oraz Wytycznymi dotyczącymi oznaczania Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zgonie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 4 lutego 2009r., dot. stosowania  kolorowego tła: „.... reprodukcji emblematu UE najlepiej dokonywać na białym tle. Należy unikać tła wielokolorowego, zwłaszcza jeżeli nie komponuje się ono z kolorem niebieskim. Jeśli zaistniała konieczność dokonania reprodukcji na kolorowym tle, należy najpierw umieścić wokół prostokąta biały pasek o szerokości równej 1/25 wysokości tego prostokąta".

3) informacji o współfinansowaniu Projektu
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".

Kwestie nie związane z ww. wymogami pozostają w Państwa gestii.

Opcjonalny wzór Certyfikatu 

Wersja [doc]

Wersja [pdf]

Uczelnie wskazane w "Ogłoszeniu o wyborze ofert wykonawczych" opublikowanym w dniu 5 marca 2012 roku, znajdujące się w rankingu najkorzystniejszych ofert wykonawczych na pozycjach nr: 2, 3 i 4 , czyli: Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odstąpiły od podpisania umowy wykonawczej na realizację studiów pomostowych dla położnych ze względu na ograniczoną liczbę miejsc objętych dofinansowaniem, przyznanych przez Zamawiającego w ramach posiadanych środków.

Ogłoszenie Zakładu Zamówień Publicznych Przy Ministrze Zdrowia z dnia 9 marca 2012r.

Logotyp Unii Europejskiej