Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Informujemy, iż w dniu 15 września 2011r. Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zamieścił ogłoszenia o wyborze ofert wykonawczych dotyczących naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2011r. ) – dla kierunków kształcenia pielęgniarstwo i położnictwo.

Zapraszam do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia:

Ogłoszenie - kierunek pielęgniarstwo

Ogłoszenie - kierunek położnictwo

Wręczanie dyplomówW dniu 29 kwietnia 2011 r. w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbyła się uroczystość wręczenia absolwentom dyplomów ukończenia studiów pomostowych realizowanych przez uczelnię w ramach Projektu systemowego pn. "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki." W uroczystości udział wzięli Pan Krzysztof Piotrowski i Marcin Liberadzki przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych. Dyplomy licencjackie wraz z certyfikatami uzyskanymi po zakończeniu udziału w Projekcie finansowanym ze środków unijnych wręczyli Jego Magnificencja prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz Rektor i Pani dr Stanisława Spisacka Dyrektor Instytutu Zdrowia Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Więcej informacji na stronie.

Zobacz zdjęcia z konferencji:

Uprzejmie informujemy o tym, że Beneficjent Systemowy – Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia w dniach 18-19 marca 2011 r. przeprowadził w ramach wizyty planowej kontrolę w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach.

Zakres kontroli obejmował prawidłowe wykonywanie przez wykonawcę obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie studiów pomostowych. W kontroli ze strony jednostki kontrolującej udział brały panie: Dorota Zinkowska i Ewa Macieszko.

Departament Pielęgniarek i Położnych zwraca się do wszystkich Uczelni biorących udział w Projekcie z prośbą o nadsyłanie dokumentów sprawozdawczych na właściwych drukach, stanowiących odpowiednie załączniki do umów. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek. DPiP uprzejmie informuje o tym, że w kolejnych latach umowy oraz załączniki do nich ulegały pewnej modyfikacji, przypominając jednocześnie, że począwszy od naboru jesiennego 2010 r. istnieje ścieżka AB pielęgniarstwo, (w miejsce wcześniejszych dwóch odrębnych ścieżek A i B).

Wyniki badań ankiet przeprowadzonych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy 2010 w roku zakończyli udział w Projekcie systemowym pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zobacz wyniki badań ankietowych 2010

Logotyp Unii Europejskiej