Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Departament Pielęgniarek i Położnych przypomina, o konieczności wypełniania ankiet przez osoby kończące obecnie studia pomostowe realizowane w ramach Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osoby kończące studia są zobowiązane wypełniać ankiety służące do oceny realizacji projektu w formie elektronicznej. Studenci muszą wypełnić ankietę w terminie do 2 tygodni od daty zakończenia kształcenia.

Logotyp Unii Europejskiej