Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Uzupełnienie do ogłoszenia o wyborze ofert wykonawczych - dot. naboru wiosennego ( rozpoczęcie studiów wiosną 2012r. ) – dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo.

Pełna treść

Logotyp Unii Europejskiej